Mekong Barbershop

Giờ mở cửa: -
Điện thoại:

Quý khách vui lòng cho biết thông tin

Thông tin dịch vụ

Thời gian đặt lịch:
Chọn khung giờ phục vụ (*)
 • Barber Services
 • 1. Cạo mặt
  Từ 20,000 đ
  5 phút
 • 2. Haircuts
   75,000 đ
  30 phút
 • 3. Shave&Beard
   50,000 đ
  10 phút
 • 4. Styling
   20,000 đ
  10 phút
 • Dreadlocks
 • 5. DREADLOCKS
  Từ 3,000,000 đ
  5 giờ
 • Extra
 • 6. Shampoo
   50,000 đ
  15 phút
 • Premlock
 • 7. Fix Premlock
  Từ 560,000 đ
  2 giờ 30 phút
 • 8. PREMLOCK
  Từ 700,000 đ
  2 giờ 30 phút
 • Uốn / Duỗi
 • 9. Ép Side
  Từ 180,000 đ
  30 phút
 • 10. Uốn tóc
  Từ 180,000 đ
  45 phút